Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Yatta.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Iście Szek­spirow­ski dramat mi­łosny, którego po­staci do końca nie są ty­mi, kim się nam wy­dają… Smut­na hi­sto­ria raczej bez hap­py en­du.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
W drugiej po­łowie se­rii fabu­ła Last Exile an­ga­żuje wi­dza na wie­lu po­zio­mach….
(Vol 3; Avellana 12.03.2010)

Wydano w Polsce

Otaku.pl