Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Gol­go 13, zna­ny rów­nież ja­ko Du­ke To­ugou, jest za­bój­cą na zle­cenie, naj­lep­szym w swoim fachu. Któregoś dnia to jed­nak on staje się zwie­rzyną, a pe­wien wpływowy biz­nes­men nie spocz­nie, póki Gol­go nie zginie…

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Wil­czych dzie­ci chyba nie trze­ba przed­stawiać – sądzę, że wy­star­czą dwie…
(Vol 1; ursa 18.08.2015)

Wydano w Polsce

Yatta.pl