Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Komikslandia

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Śp­ie­wać każdy mo­że… Kom­po­nować tak­że, zw­łasz­cza jeśli jest nie­win­ną dzie­woją, którą wszy­scy ubóstwia­ją. Re­ver­se harem, wy­danie ko­lej­ne, po­praw… sko­pa­ne.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Bat­tle Roy­ale to praw­dopo­dob­nie jed­na z bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych pro­duk­cji…
(Vol 1; Grisznak 28.03.2012)

Wydano w Polsce

Dango