Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyuu.pl

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Piąta próba ad­ap­tacji słyn­nej man­gi Osamu Te­zuki, tym razem osadzona w da­le­kiej przy­szło­ści. Nie­stety, nad­gryzio­na zębem cza­su.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
Choć „Ar­chan­gelowi” udało się w mia­rę bez­piecz­nie wy­lądować na Zie­mi, zna­lazł się…
(Vol 4; Grisznak 2.07.2010)

Wydano w Polsce

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej