Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Zapraszamy na Discord!

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Przeu­ro­czy feniks, który uloko­wał się nie tam, gdzie trze­ba. Ostat­ni z fil­mów ki­nowych, w sze­ro­kim świe­cie zna­ny też ja­ko dzie­wiąty od­cinek se­rii OAV.

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
I tak oto Anime Ga­te spraw­nie upo­rało się z wy­daniem ko­lej­nej nie­złej se­rii, nie…
(Vol 3; Avellana 26.03.2009)

Wydano w Polsce

Komikslandia