Tanuki-Anime

Tanuki.pl

Wyszukiwarka recenzji

Kyaa! - magazyn o animacji, mandze i kulturze japońskiej

Wylosuj ponownieLosowa recenzja

Zrzutka

Daw­no, daw­no te­mu umarł człowiek… Lecz hi­sto­ria, którą stworzył, żyła da­lej i wpływała na życie in­nych… lu­dzi?

IKa

Komentarze

Artykuły

Nowe ogryzki

Recenzje

Newsy

Wylosuj ponownieLosowy wolumin

zrzutka
W drugiej po­łowie se­rii fabu­ła Last Exile an­ga­żuje wi­dza na wie­lu po­zio­mach….
(Vol 3; Avellana 12.03.2010)

Wydano w Polsce

Komikslandia